Buradasınız : Formlar / Personel Formları
Türkçe
English
Cumartesi, 15.12.2018

Personel Formları

Form Adı

Link

Ders Telafi Formu

Askerlik Borçlanma Başvuru Belgesi

F1 Formu

39. Maddeye Göre 1 Haftadan 15 Güne Kadar Yolluksuz-Yevmiyesiz Geçici Görevlendirme Formu

39. Maddeye Göre 1 Haftaya Kadar Yolluksuz-Yevmiyesiz Geçici Görevlendirme Formu

Personel İlişik Kesme Formu

İzin Dönüşü İşe Başlama Dilekçesi

İzin İptal Dilekçesi

Jüri Üyeliği Ücret Beyanı

Komisyon Tutanağı

Konut Talep Formu

Maddi Hata Formu

Malzeme İstek Formu

Sendika Üyeliğinden Çekilme Bildirimi Formu

Sınav Programı

excel_10.jpg

Tebliğ Tebellüğ Belgesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Sonuç Raporu

Yatay Geçis Değerlendirme Formu

Örnek Ders Görevlendirme

Örnek Haftalık Ders Programı