Pedagojik Formasyon ile Senato Kararı (Mezuniyet İçin Önemli)

16 Şubat 2024 Cuma

Üniversitemiz Senatosunun 08.02.2024 tarih ve 251 sayılı kararıyla;

1- Pedagojik formasyon derslerinin öğrencinin transkriptinde yer almasına (240 AKTS içerisinde olup olmadığı ve başarılı olup olmadığına bakılmaksızın) ve mezuniyet ortalamasına dahil edilmesine,

2-Pedagojik formasyon dersi alıp bu dersten başarısız olan öğrencinin zorunlu dersleriyle ilgili "Tek Ders Sınavı"na giremeyeceğine,


3- Mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı sürece alınan bu kararların sonraki eğitimöğretim yılları içinde uygulanmasına karar verilmiş olup işlemlerin bu cihette uygulanması kararı alınmıştır.