Mevlana Birim Koordinatörlükleri

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

 Birim  Sorumlu Öğretim Üyesi e- mail
 Fakülte Mevlana
 Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur TAN hasan.tan@giresun.edu.tr
 Bilgisayar Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali USTA mehmet.usta@giresun.edu.tr
 Çevre Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Sevda OCAK sevda.ocak@giresun.edu.tr
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç. Dr. Onur Özdal MENGİ onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr
 Enerji Sistemleri Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Prof. Dr. Serkan EYMÜR serkan.eymur@giresun.edu.tr
 Genetik ve Biyomühendislik
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Ayfer ÇALIŞ ayfer.calis@giresun.edu.tr
 Gıda Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Prof. Dr. Mehmet Soner ENGİN soner.engin@giresun.edu.tr
 Harita Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç.Dr. Mehmet Ali DERELİ mehmet.dereli@giresun.edu.tr
 İnşaat Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Furkan GÜNDAY furkan.gunday@giresun.edu.tr
 Makine Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Faruk GÜNER faruk.guner@giresun.edu.tr