Teşkilat Şeması


 
 Dekan  Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
 Dekan Yardımcısı  Doç. Dr. Ayhan KARA
 Dekan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ATASOY
 Fakülte Sekreteri  Bahtiyar MIHCI