Sayılarla Fakültemiz

Akademisyen Sayısı Akademisyen Hareketliliği Görevlendirme İle (13/b, 35. madde)
Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör. Gelen Giden Gelen Giden
14 18 24 1 9 1  -  32022 Yılı Ocak ayı itibarı ile öğrenci sayımız:
T.C.  Uyruklu  ERASMUS MEVLANA FARABİ ÖZEL ÖĞRENCİ Yabancı Uyruklu Toplam
Gelen Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen  
704 --- 15 1 --- 1 2 6 2 187 942