Kalite Politikamız

Üniversitemizin Kalite Politikası ile uyumlu olacak şekilde Kanunlar, Yönetmelikler ve Yönergeler ışığında Katılımcı, Şeffaf ve Gelişmeye açık bir Yönetim anlayışını benimsemekteyiz.