Erasmus Birim Koordinatörlükleri

Erasmus Değişim Programı, öğrencilere bir veya iki yarıyıl, akademik ve idari personele ise katılacakları etkinliğin gerektirdiği belli süreler için Avrupa üniversitelerinden birinde sırasıyla öğrenim, staj, ders verme veya eğitim alma desteği veren, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye'de T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir. Programın ana hedefleri olarak yükseköğretimde kaliteyi, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve yükseköğretim iş dünyası işbirliğini (staj hareketliliği) sağlamak olarak sayılabilir.
 
 Birim  Sorumlu Öğretim Üyesi e-mail
 Fakülte Erasmus
 Koordinatörü
 Doç. Dr. Sibel KAÇMAZ sibel.kacmaz@giresun.edu.tr
 Bilgisayar   Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Murat MORAN murat.moran@giresun.edu.tr
 Çevre Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç. Dr. Özlem TUNÇ DEDE arzu.a.uncumusaoglu@giresun.edu.tr
 Elektrik-Elektronik   Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Hilmi ZENK hilmi.zenk@giresun.edu.tr
 Enerji Sistemleri   Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç. Dr. Halil ŞENOL halil.senol@giresun.edu.tr
 Genetik ve   Biyomühendislik
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇAĞLAR yasemin.caglar@giresun.edu.tr
 Gıda Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Duygu ALTIOK duygu.altiok@giresun.edu.tr
 Harita Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç. Dr. Mehmet Ali DERELİ mehmet.dereli@giresun.edu.tr
 İnşaat Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BARAN yasemin.baran@giresun.edu.tr
 Makine Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur TAN hasan.tan@giresun.edu.tr