Uzaktan Öğretim Süreci ile ilgili BİLGİLENDİRME

03 Nisan 2020 Cuma

Sevgili Öğrenciler,

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) küresel COVID-19 salgınından ötürü almış olduğu kararlar doğrultusunda üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, sadece ilgili Pandemi dönemini kapsayacak şekilde 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının bahar yarıyılı boyunca uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülecektir. Bu bağlamda tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda “tamamen teorik” dersler ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları” uzaktan öğretim yöntemiyle kaldığı yerden devam edecektir.

Üniversitemiz Senatosunun 31 Mart 2020 tarihinde almış olduğu kararlar ışığında, üniversitemizde uzaktan öğretim 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup, bu süreç ile ilgili alınan kararlar özetle aşağıda sunulmuştur.

 
Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler
2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının bahar yarıyılı boyunca tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda “tamamen teorik” dersler ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları” uzaktan öğretim yöntemiyle asenkron (eş zamansız) olarak yürütülecektir. Bu süreç için hazırlanmış olan ders programları birim web sayfalarında yayınlanacaktır.

Derslerini eş zamanlı yürütmek isteyen öğretim elemanlarımız, dersinden önce öğrencileriyle sistemimizin sağlamış olduğu forum/mesajlaşma/sohbet ve e-posta yoluyla iletişim kurarak, dersini yapacağı gün ve saati kendilerine bildirecektir. Bu sayede aynı gün ve saatte sistemimiz üzerinde buluşan öğretim elemanı ve öğrenciler derslerini etkileşimli bir şekilde yürütebilecektir.

Dersler eş zamanlı yapıldığı takdirde devam zorunluluğu aranmayacak olup, dersin günü ve saatinde imkânı olan öğrenciler derse katılabilecektir. Dersler öğretim elemanı tarafından işlendikten sonra otomatik olarak sistemimize kaydedileceği ve ilgili haftaya link şeklinde düşeceği için öğrenciler ilgili sanal dersi istedikleri zaman istedikleri kadar izleyebilecektir.

 
Derslerin işlenişi (lisans ve ön lisans)
6 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 10 hafta boyunca tüm ön lisans ve lisans programlarının “tamamen teorik” dersleri ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları” uzaktan öğretim yoluyla sürdürülecektir. Bu süreçte tüm öğretim elemanlarımız ilgili dersin izlencesini sistemde paylaşacak olup, her hafta dersin içeriğine ve kazanımlarına uygun en az bir ders materyalini sisteme yükleyeceklerdir.

Öğretim elemanlarımız belirli haftalarda (tüm haftalarda da olabilir) UZEM e-Öğrenme Sistemi bünyesinde ders saatine göre en az 10, en fazla 50 dakikalık sanal ders videoları oluşturacaklardır. Bunun dışında öğretim elemanlarımız tarafından çeşitli haftalarda soru-cevap etkinlikleri ve forum-tartışma etkinlikleri sistemimiz üzerinden yapılacaktır. Ayrıca öğrencilere çeşitli ödevler / araştırma ödevleri verilecektir.

 
Derslerin işlenişi (lisansüstü)
6 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 10 hafta boyunca tüm lisansüstü programların “tamamen teorik” dersleri ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları” uzaktan öğretim yoluyla sürdürülecektir. Bu süreçte tüm öğretim elemanlarımız ilgili dersin izlencesini sistemde paylaşacak olup, her hafta dersin içeriğine ve kazanımlarına uygun en az bir ders materyalini sisteme yükleyeceklerdir.

Öğretim elemanlarımız belirli haftalarda (tüm haftalarda da olabilir) UZEM e-Öğrenme Sistemi bünyesinde ders saatine göre en az 10, en fazla 50 dakikalık sanal ders videoları oluşturacaklardır. Bunun dışında öğretim elemanlarımız tarafından çeşitli haftalarda soru-cevap etkinlikleri ve forum-tartışma etkinlikleri sistemimiz üzerinden yapılacaktır. Ayrıca öğrencilere çeşitli ödevler / araştırma ödevleri verilecektir.

Tez, tez izleme, seminer ve uzmanlık alan dersleri için öğretim elemanlarımız her hafta dersin içeriğine ve kazanımlarına uygun yapılmış çalışmalar (tez bölümlerine ilişkin taslak çalışmalar, literatür özetleri, geliştirilmiş veri toplama araçları, etkinlikler, materyaller, seminer konusu ile ilgili çalışmalar ve kaynaklar, öğretim elemanının öğrencilerin tez ve seminer çalışmalarıyla ilgili verdiği geri dönütler ve öğretim elemanı tarafından çekilmiş dersle ilgili videolar) ve derslere ilişkin her türlü öğretim materyallerini sistem üzerinden paylaşabilecektir.

Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirttiği şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir, hukuki süreçlerde açıklanabilir ve savunulabilir şartlarını sağlamak için lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantıları ile tez savunmaları dijital ortamda kayıt altına alınarak yürütülecektir. 
  
 
Uygulama dersleri ve yoğunlaştırılmış akademik takvim
2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının bahar yarıyılı boyunca tüm ön lisans ve lisans programlarımızın uzaktan öğretim yoluyla yürütülemeyen “uygulama dersleri” ve “ilgili derslerin yürütülemeyen uygulamalı kısımları”nın telafisi ve tüm derslerin final sınavlarının yapılacağı yoğunlaştırılmış akademik takvim   üniversitemizin ve ilgili tüm birimlerimizin web sayfalarında ilan edilmiştir.

Tıp Fakültesi, enstitüler ve hazırlık sınıflarına ilişkin akademik takvimler ilerleyen günlerde ayrıca düzenlenecektir.

 
Sınavlar Hakkında
2019-2020 bahar döneminde teorik dersler için ara sınavlar yapılmayacak olup, ara sınav yerine öğretim elemanlarımız tarafından öğrencilere verilecek olan ödev, araştırma, soru-cevap, tartışma etkinliği vb. etkinlikler değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonuçları ara sınav notu olarak belirlenecektir. Örgün eğitimde sadece sınavı yapılan dersler için de ara sınav notları yukarıda belirtildiği şekilde verilecektir.

Tüm programlar için final sınavları yoğunlaştırılmış akademik takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır. 

Uygulamalı ve uygulama içeren derslerin ara sınavının zamanı ve şekli uygulamalı derslerin yapılacağı süreç içerisinde olmak kaydıyla dersin sorumlusu tarafından belirlenecek ve uygulanacaktır.

Meslek yüksekokullarında 3+1 kapsamındaki stajlar da uygulamalı dersler ile aynı süreçte tamamlanacaktır.


Uzaktan Öğretim Sistemi ve Teknik Destek
Pandemi sürecinde üniversitemizde yürütülecek olan uzaktan öğretim süreci Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecektir. Merkezimize uzem.giresun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Uzaktan verilecek olan derslerimiz ise
 eders.giresun.edu.tr adresinden yürütülecektir. Bu süreçte, derslerin yürütülmesi noktasında öğretim elemanı ve öğrenciler arasındaki iletişim son derece önemlidir. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımızın haftalık yönlendirmeleri ışığında uzaktan öğretim sürecimizi daha sağlıklı ve verimli geçirebilecektir. Sürecin aktif bir şekilde geçmesi için öğretim elemanlarımız tarafından her hafta öğrencilerimizle çeşitli ders notları, öğretim materyalleri, dijital kaynaklar, derslerin anlatıldığı videolar paylaşılacak olup, forum/tartışma/soru-cevap/sohbet/mesajlaşma ve e-posta gönderme kanallarıyla öğretim elemanı-öğrenci iletişimi en yüksek seviyede tutulmaya çalışılacaktır.

Sürecin sağlıklı ve mümkün olduğunca sorunsuz işlenmesi için tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için hazırladığımız yardımcı kaynaklara
 uzem.giresun.edu.tr adresimizden ulaşılabilmektedir. Hem öğretim elemanlarımız hem de öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz kullanım kılavuzları, eğitim videoları, süreç içerisinde kullanılabilecek çeşitli kaynaklar ve programlar ile sıkça sorulan soruların bulunduğu bağlantılarımız ilgili web sayfamızda bulunmaktadır. Bu kaynakların tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından incelenmesi sürecin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi noktasında son derece önemlidir.    

Bahse konu yardımcı kaynaklarımızın süreç içerisinde oluşabilecek problemleri en aza indireceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında öğretim elemanlarımız için akademik.uzem@giresun.edu.tr adresiniöğrencilerimiz için ise öğrenci.uzem@giresun.edu.tr ve uzem@giresun.edu.tr e-posta adreslerimizi aktif bir şekilde takip edecek olup, sorularınıza en kısa sürede cevap verebileceğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca, gün içerisinde 12:00 – 20:00 saatleri arasında 0 (546) 738 96 29 nolu çağrı merkezimizi arayarak bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz.

 
Sevgili Öğrenciler,
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınından ötürü olağanüstü günler yaşadığımız bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için Giresun Üniversitesi olarak tüm imkânlarımızı kullanıp oluşabilecek aksaklıkları en aza indirgemek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte siz kıymetli öğrencilerimizin de desteğini, hoşgörüsünü, fedakârlığını, anlayışını ve çabasını beklemekteyiz.

Öğretim elemanlarımızın ve sizlerin katkısıyla bu zorlu süreci en kısa sürede atlatmayı ümit ediyoruz. Tüm bunların dışında, hem kendi sağlığınızı hem de toplumumuzun sağlığını tehlikeye atmamak ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek için uzmanlar ve ilgili kurumlar tarafından tavsiye edilen temizlik, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uymanızı bekliyor ve zorunlu kalmadığınız sürece evlerinizden çıkmamanızı rica ediyoruz.

 
EVİNİZDE KALIN, SAĞLIKLI KALIN… UNUTMAYIN, HAYAT EVE SIĞAR…