DERS KAYITLANMALARI İLE İLGİLİ DUYURU (DERS EKLE-ÇIKAR)

01 Ekim 2020 Perşembe

Üniversitemiz Akademik Takvimine göre 12-23 Ekim 2020 tarihleri arasında ders ekle-sil işlemleri yapılacaktır. Bilindiği üzere öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ve o yarıyıl itibariyle alıp başarılı olduğunda mezun olabiliyorsa en fazla 48 AKTS kredilik derse kayıtlanma yapılabilir. Ders-Ekle Sil Formu Fakültemiz web sayfasında formlar kısmında öğrenci formları kısmında olup; formu usulüne uygun doldurup imzaladıktan sonra süresi içerisinde mutlaka danışmanızın …..giresun.edu.tr adresli e-mail adresine gönderiniz. Konuyla ilgili danışmanlarınızla görüşünüz. Öğrenci işlerinin bu konularda öğrencileri bilgilendirme yetkisi yoktur ve bu nedenle arama yapmayınız. Danışmanlarınızın ve bölüm başkanınızın sizleri yönlendirme yetkileri vardır.