Farabi Birim Koordinatörlükleri

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Kimler faydalanabilir?
Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.

Belirleyici maddeler aşağıdadır:

  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar.
  • Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.
  • Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2,0/4, yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.

Giresun Üniversitesi Farabi Programı
Farabi Programı, Üniversitemizde 2009 akademik yılı itibariyle faaliyetine başlamıştır. İlk öğrenci değişimleri ve öğretim üyesi hareketliliği 2009 – 2010 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Her akademik yılı içinde Güz/Bahar dönemi olarak başvurular alınmaktadır. Başvurular ile ilgili YÖK'ten izin alınabildiği takdirde uygulanmaya başlanmaktadır.

 Birim  Sorumlu Öğretim Üyesi
 Fakülte Farabi
 Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Kadriye ÖZCAN
 Bilgisayar Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Erkan GÜLER
 Çevre Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç.Dr. Seydahmet ÇAY
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr. Üyesi Hilmi ZENK
 Endüstri Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç.Dr. Serkan DEMİR
 Enerji Sistemleri Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç.Dr. Serkan EYMUR
 Genetik ve Biyomühendislik
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Kadriye ÖZCAN
 Gıda Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç.Dr. Mehmet Soner ENGİN
 Harita Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali DERELİ
 İnşaat Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Ümmükülsüm ÖZEL AKDEMİR
 Makine Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Faruk GÜNER