Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Sıra No Görevi Ünvanı Adı Soyadı
1 Dekan Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
2 Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Üyesi Erkan KALIPCI
3 Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali DERELİ
4 Fakülte Sekreteri Bahtiyar MIHÇI
5 Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin KALKAN
6 Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU 
7 Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren KÖMÜRLÜ
8 Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atila Gürhan ÇELİK
9 Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin CÜCE
10 Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erkan GÜLER
11 Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hilmi ZENK
12 Öğretim Elemanı Arş. Gör. Ferdi ÖZBİLGİN 
13 Öğretim Elemanı Arş. Gör. Musa DEMİR
14 Öğretim Elemanı Arş. Gör. Hayri Metin NUMANOĞLU 
15 Öğretim Elemanı Arş. Gör. Nihal GENÇ 
16 Öğretim Elemanı Arş. Gör. Sevcel Gözde TANAY
17 Öğretim Elemanı Arş. Gör. Furkan ŞEN
18 Memur Tanju KALINTAŞ
19 Memur Zehra DEMİR İŞTAR