Erasmus Birim Koordinatörlükleri

Erasmus Değişim Programı, öğrencilere bir veya iki yarıyıl, akademik ve idari personele ise katılacakları etkinliğin gerektirdiği belli süreler için Avrupa üniversitelerinden birinde sırasıyla öğrenim, staj, ders verme veya eğitim alma desteği veren, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye'de T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir. Programın ana hedefleri olarak yükseköğretimde kaliteyi, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve yükseköğretim iş dünyası işbirliğini (staj hareketliliği) sağlamak olarak sayılabilir.
 
 Birim  Sorumlu Öğretim Üyesi
 Fakülte Erasmus
 Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Sibel KAÇMAZ
 Bilgisayar Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Erkan GÜLER
 Çevre Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Özlem TUNÇ DEDE
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Ali YILMAZ
 Endüstri Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Doç.Dr.Serkan EYMUR
 Enerji Sistemleri Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Prof.Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR
 Genetik ve Biyomühendislik
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ÇAĞLAR
 Gıda Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Duygu ALTIOK
 Harita Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Volkan BAŞER
 İnşaat Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Dr.Öğr.Üyesi Eren KÖMÜRLÜ
 Makine Mühendisliği
 Bölüm Koordinatörü
 Arş.Gör.Dr. Hasan Onur TAN