Anket Çalışması (COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum:Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)

29 Ağustos 2021 Pazar

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  İletişim Fakültesi Personelleri Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR  ve Arş. Gör. Dr. Mehtap UYAR'ın  "COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum:Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma"  başlıklı  çalışmaya  veri  sağlamak  amacıyla  hazırlamış oldukları anket çalışmasına ulaşmak için LİNKE TIKLAYINIZ.